Riausastra.com – Sekilas membaca rangkap-rangkap pantun, talibun dan selokanya, tanpa kita sadari kita telah ‘dihanyutkan’ dengan monolog jiwa dan pemikiran Melayunya tentang kehidupan di sekitarnya. Bagaikan dibawa terbang bersama menunggang banteng bersayap kupu-kupunya, minda dan jiwa kita diajak menerawang dengan ‘senandung metafora’, untuk melihat cara beliau memandang, merasai dan mengunyah menyantuni pelbagai persoalan kehidupan dengan gaya dan tingkahnya yang nakal dan berhemah.

Tema, persoalan dan amanat dalam karya puisinya sangat sarat dengan imej ‘kembara seni’ seorang jurnalis, pemikir dan seniman Melayu. Kembara seninya jelas menonjolkan alam Melayu dan tamadun Melayu serta jati diri Melayu yang telah sekian lama berakar dan tersemat teguh di sanubarinya.

Diksi Bahasa Melayunya sangat dalam dan indah konotatifnya, sehingga kita adakalanya dibawa kembali ke zaman kegemilangan kesusasteraan Melayu Riau yang terdahulu. Namun begitu, dalam waktu yang sama beliau secara berhemah dan ramah cuba memperkenalkan beberapa kosa kata Melayu yang bersifat keserumpunan di Tanah Melayu.

Sensitivitinya pada isu-isu kesejagatan dunia Melayu turut cuba disajikannya dengan kaedah atau genre jenaka yang selamba. Misalnya melalui watak ‘Cik Puan Putri’ dalalam karya ‘Banteng bersayap kupu-kupu’ yang secara berani cuba menonjolkan konflik dan polemik emansipasi dan tendensi wanita Melayu yang nakal cuba mendobrak pepatah ‘perigi mencari timba’ dalam memilih pasangan hidup.

Pada halaman 153 judul karya ‘Bandara Hampa’ pula adalah keperihatinannya kepada mangsa kehilangan pesawat MH370 yang cuba disampaikan dengan kata-kata yang berhemah namun berkias tentang misteri yang tersembunyi dan sukar ditelan serta dihadam oleh fikiran rasional seluruh manusia.

Tema karya puisi-puisinya jelas universal, nilai atau bobot tamadun dan peradaban Melayu tetap teguh jati diri Melayunya. Gaya bahasanya penun santun susila dan tidak terlepas dari nilai seloka yang memberi amanat dan nasihat , namun adakalanya menyindir secara nakal tetapi berhemah dan selamba. Secara tidak disedari kita telah disapa dengan sosok sebenar Wak Atan, Wak sebagai simbol lelaki Indonesia yang telah berusia veteran, dan Atan sebagai simbol keperibadian seorang lelaki leluhur bangsa Melayu Riau.

Sebagai seorang penyelidik tamadun Melayu yang terlalu kerdil, saya terhibur dan terharu serta kagum(salute) pada gaya dan sosok penulis bernama Mosthamir. Sedar tak sedar saya seperti dibuktikan memang benar bahwa:

Jiwa dan tutur bicara orang Melayu itu sering merendah,
Tapi semangat dan langkahnya sentiasa teguh dan Gah,
Melakar Sejarah!

Terus sukses saudara Melayuku!

Johor, Malaysia
24 Jun 2023

***

نوكيلن بوات وق اتن تنتڠ بنتڠ برسايڤ كوڤو-كوڤو

سكيلس ممباچ رڠكڤ-رڠكڤ ڤنتون، تاليبون، دان سلوكريا، تنڤ كيت سداري كيت تله ديهاڽوتكن دڠن مونولوڬ جيوا دان ڤميكيرن ملايوڽ تنتڠ كهيدوڤن د سكيترڽ. باڬايكن ديباوا تربڠ برسام منوڠڬڠ بنتڠ برسايڤ كوڤو-كوڤوڽ، ميندا دان جيوا كيت دياجق منراوڠ دڠن “سنندوڠ متافورا”، اونتوق مليهت چارا بلياو ممندڠ، مرساي دان مڠوڽه مڽنتوني ڤلباڬاي ڤرسوالن كهيدوڤن دڠن ڬاي دان تيڠكهڽ يڠ ناكل دان برهمه

تم، ڤرسوالن دان امانت دالم كريا ڤويسيڽ ساڠت سارت دڠن إمج “كمبارا سني” سئورڠ جورناليس، ڤميكير دان سنيمن ملايو. كمبارا سنيڽ جلس منونجولكن الم ملايو دان تمادون ملايو سرت جاتي ديري ملايو يڠ تله سكيان لام براكر دان ترسمت تڬوه د سنوباريڽ

ديكسي بهاس ملايوڽ ساڠت دالم دان إنده كونوتاتوفڽ، سهيڠڬ كيت ادكلاڽ ديباوا كمبالي ك زامن كڬميلاڠن كسوسسترائن ملايو رياو يڠ ترداهولو. نامون بڬيتو، دالم وكتو يڠ سام بلياو سچارا برهمه دان رامه چوب ممڤركنلكن ببراڤ كوس كات ملايو يڠ برسيفت كسرومڤونن د تانه ملايو

سنستيۋيتيڽ ڤادا إسو-إسو كسجڬاتن دونيا ملايو توروت چوب ديساجيكن دڠن كايده اتاو ڬنر جناك يڠ سلمب. ميسلڽ ملالوي واتق “چيك ڤوان ڤوتري” دالم كريا بنتڠ برسايڤ كوڤو-كوڤو يڠ سچارا براني چوب منونجولكن كونفليك دان ڤولميك امنسيڤاسي دان تندنسي وانيت ملايو يڠ ناكل چوب مندوبرق ڤڤاته “ڤريڬي منچاري تيمب” دالم مميليه ڤساڠن هيدوڤ

ڤادا هلامن ١٥٣ جودول كريا “بندارا همڤ” ڤولا اداله كڤريهاتيننڽ كڤادا مڠس كهيلاڠن ڤساوت م.ه.٣٧٠ يڠ چوب ديسمڤايكن دڠن كات-كات برهمه نامون بركياس تنتڠ ميستري يڠ ترسمبوڽي دان سوكر ديتلن سرت ديهادم اوله فيكيرن راسيونل سلوروه مانوسيا

تم كريا ڤويسي-ڤويسيڽ جلس اونيۋرسل، نيلاي اتاو بوبوت تمادون دان ڤردابن ملايو تتڤ تڬوه جاتي ديري ملايوڽ. ڬاي بهساڽ ڤنوه سنتون سوسيلا دان تيدق ترلڤس داري نيلاي سلوك يڠ ممبري امانت دان ناسيهت، نامون ادكلاڽ مڽيندير سچارا ناكل تتاڤي برهمه دان سلمب. سچارا تيدق ديسداري كيت تله ديساڤ دڠن سوسوق سبنر وق اتن، وق سباڬاي سيمبول للاكي إندونسيا يڠ تله بروسيا ۋترن، دان اتن سباڬاي سيمبول كڤريباديان سئورڠ للاكي للوهور بڠس ملايو رياو

سباڬاي سئورڠ ڤۑليديك تمادون ملايو يڠ ترلالو كرديل، ساي ترهيبور دان ترهارو سرت كاڬوم (سالوت) ڤادا ڬاي دان سوسوق ڤنوليس برنام موسطامير. سدر تق سدر ساي سڤرتي ديبوكتيكن ممڠ بنر بهوا

جيوا دان توتور بيچارا اورڠ ملايو إتو سريڠ مرنده
تاڤي سماڠت دان لڠكهڽ سنتياس تڬوه دان ڬه
ملاكر سجاره

تروس سوكسس ساودارا ملايوكو

جوهور، ملايسيا، ٢٤ جوني ٢٠٢٣

Artikel ini dialihaksarakan oleh Riausastra.com. 
Jika terdapat kesalahan pada penulisan aksara Arab Melayu, mohon tunjuk ajarnya ke WA 0895622119785

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini